Polski 
Firma ESO Sp. z o.o. powstała w 1990 roku jako prywatna firma. Przedmiotem działalności firmy były wysokiej klasy rezonatory kwarcowe produkowane na kompletnej linii technologicznej, którą wniosła niemiecka firma Dr. Steeg & Reuter.

W 1994 roku ESO Sp. z o.o. zaczęła produkcję termostatów na podstawie licencji i technologii austriackiej firmy Electrovac GmbH.

ESO Sp. z o.o. jest producentem termostatów prętowych oraz komponentów, a do marca 2008 roku również termostatów dyskowych z dyskiem bimetalicznym.

W związku ze stale zwiększającym się udziałem termostatów w produkcji ESO Sp. z o.o. w 2000 roku nastąpiło oddzielenie produkcji rezonatorów kwarcowych i przeniesienie jej do innej, nowopowstałej firmy.

W 2006 roku Spółka ESO wkroczyła na nowy obszar działalności - wytwarzanie detali mechanicznych i narzędzi przy wykorzystaniu sterowanych komputerowo obrabiarek i elektrodrążarek.

Na rynku jesteśmy znani ze swojej rzetelności oraz terminowości popartej wysoką jakością produkowanych detali.

System Zarządzania Jakością ESO Sp. z o.o uzyskała w 2004 roku, certyfikat zgodności z normą ISO 9001, a w 2005 roku System Zarządzania Środowiskiem, certyfikat zgodności z normą ISO 14001.
 
W dniu 10 września 2012 roku Zgromadzenie Wspólników ESO Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy spółki na Ceramaspeed  Polska   sp. z o.o. Zmianie uległa wyłącznie nazwa spółki, natomiast NIP, REGON, nr KRS, adres, oraz forma prawna, nie uległy zmianie.
 
Spółka zachowała formę prawną pod nową nazwą i od 3 października 2012 roku obowiązująca nazwa spółki brzmi: Ceramaspeed Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lub forma skrócona: Ceramaspeed Polska sp. z o.o.)

 

 
 
 
 Copyright © 2007 by www.eso.com.plstatystyka